Wsparcie dla rodziców

W obecnych czasach wychowanie przyszłych pokoleń nie jest zadaniem łatwym – jest ogromnym wyzwaniem dla rodziców, dla których dobro i przyszłość własnych dzieci jest tematem priorytetowym. Jak znaleźć właściwą drogę do własnego dziecka, aby było szczęśliwe i umiało się odnaleźć w przyszłym, nie wiadomo jakim, świecie?

Co oferujemy?

Powołane do życia w ramach fundacji Akademie FRRED realizują również zadanie dotyczące wspomagania rodziców w aktywnym i efektywnym uczestnictwie w rozwoju dzieci i młodzieży. Proponowane warsztaty dla rodziców (np. „Jestem rodzicem – co ważne dla mojego dziecka”, „Jak postawić dziecku granice”, „Profilaktyka uzależnień”, „Emocje dziecka”) pokazują drogi, po których dorośli mogą kroczyć w procesie wychowania, ale nie przekazują gotowych rozwiązań. Dostarczą im narzędzi do lepszego porozumiewania się ze swoimi dziećmi. Dodatkową obecnością rodzica w rozwoju edukacyjnym swojego dziecka jest współudział w procesie diagnozy, dzięki czemu wie, na jakich potencjałach dziecko ma budować swoje kompetencje kluczowe.