Świadomość i ekspresja kulturalna

„Jest docenianiem znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.”

Kompetencja ta obejmuje wrażliwość na kulturę i sztukę, przyjemność z odbioru oraz umiejętność osobistego jej interpretowania. Ekspresja kulturalna jest niezbędna do rozwoju twórczych umiejętności, które również mogą być wykorzystywane w zawodowej sferze naszego życia.