Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne

Odnoszą się zarówno do wiedzy jak i umiejętności postrzegania świata oraz szukania odpowiedzi na szereg pytań stojących przed ludzkością. Do tego niezbędna jest umiejętność liczenia, logicznego łączenia faktów, wyciągania prawidłowych wniosków a także rozumienia pojęć i procesów naukowych z wykorzystaniem techniki. Kompetencje te pozwalają nam odkryć zasady rządzące naturą, wyjaśnić podstawowe pojęcia naukowe, poznać  technikę oraz procesy techniczne a także zrozumieć wpływ nauki i technologii na świat przyrody. Dzięki temu trenujemy postawy krytycznego rozumienia oraz pobudzamy ciekawość świata.