Jak przekazać 1% Twojej szkole? Zobacz, jakie to proste!

 • Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP mogą przekazać: płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnicy podatku liniowego,  ryczałtowcy,  osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne), osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości, a więc wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Aby przekazać 1% rocznego podatku w zeznaniu PIT w części “WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, należy:
  • Podać numer KRS Fundacji FRRED 0000327624. Nie podajemy nazwy Fundacji – wystarczy sam KRS.
  • W rubryce „Wnioskowana kwota” podać kwotę, którą chcemy przekazać.Nie może ona przekraczać 1% kwoty podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
  • Koniecznie wypełnić rubrykę “DODATKOWE INFORMACJE – CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”, podając w niej nazwę szkoły, której chcemy podarować 1%.
  • Zaakceptować i wysłać zeznanie.
  • Rozlicz podatek
Pamiętaj, prawidłowe podanie numeru KRS Fundacji FRRED, wraz ze wskazaniem celu szczegółowego – konkretnej szkoły i złożenie zeznania PIT w odpowiednim terminie warunkuje przekazanie tej placówce środków z 1% podatku.

Pamiętaj, podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji.