Co to jest „franczyza”?

„Franczyzę definiuje się jako system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorcami. Najważniejszym elementem tego systemu jest fakt, że franczyzodawca nadaje swoim poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. Indywidualny franczyzobiorca korzysta z nazwy handlowej franczyzodawcy, jego znaku towarowego lub usługowego, know-how, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej oraz innych praw własności indywidualnej lub przemysłowej. Franczyzodawca zobowiązuje się również do służenia stałą pomocą handlową i techniczną. Dzieje się to w ramach i na okres sporządzonej na piśmie umowy franczyzowej oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe. Jest to sposób na własny biznes pod znanym logo.”

Franczyza daje gotowy, sprawdzony pomysł na biznes wraz z doświadczeniem, opracowanym systemem szkoleń a także zapewnia pomoc na każdym etapie prowadzenia działalności (wsparcie administracyjne, operacyjne i techniczne). Taki system współpracy biznesowej zapewnia ciągły rozwój produktowy oraz wspólne działania marketingowe. Franczyza przy atrakcyjnej wysokość inwestycji w stosunku do zysków daje większą szansę na sukces.