Co oferujemy?

W ramach systemu franczyzy Fundacja FRRED swoim partnerom oferuje:

 • program „Wsparcie dla edukacji”
 • know-how prowadzenia działalności gospodarczej i biznesowej
 • szkolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • unikalne doświadczenie w prowadzeniu kursów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
 • wachlarz gotowych produktów szkoleniowych
 • bieżące wsparcie w prowadzeniu firmy (operacyjne, administracyjne, produktowe)
 • pomoc przy tworzeniu własnych autorskich produktów edukacyjnych dystrybuowanych w ramach sieci franczyzowej
 • prowadzenie wspólnych dla sieci działań marketingowych
 • dostęp do regularnie aktualizowanych profesjonalnych materiałów dydaktycznych
 • wymiana doświadczeń w ramach sieci
 • doradztwo i wsparcie techniczne
 • dużą satysfakcję z prowadzonego biznesu