Sprawdź nasze pakiety

Pakiet 01

30 000 zł

szkoły poniżej 100 uczniów

Pakiet 02

60 000 zł

szkoły 101-200 uczniów

Pakiet 03

70 000 zł

szkoły 201-234 uczniów

Pakiet 04

130 000 zł

szkoły powyżej 235 uczniów